หน้าแรก about us รวมรูปภาพ Product เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

 

 

 

 

...สิ่งทีเราเน้นเป็นที่สุดในการทำงานของเราคือ "การติดตั้ง"ที่จะสามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะถูกหรือแพง ให้สามารถแสดงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่เท่าที่ตัวอุปกรณ์เองจะสามารถทำได้ โดยมีเครื่องมือต่างๆที่มีความแม่นยำมาช่วยในการทำงาน เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นห้องตัดไม้เครื่องมือครบครัน


เครื่อง CNC เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการทำงาน

 

โปรแกรมออกแบบตู้ WinIsd

 ...ใช้ในการคำนวณหาปริมาตรตู้เพื่อให้ได้ความถี่และเสียงตามที่เราต้องการ
ซึ่งเราสามารถรู้ได้ตั้งแต่ก่อนจะทำตู้แล้วว่าเสียงจะออกมาเป็นอย่างไร ความถี่พีคที่จุดไหน
จึงทำให้เราสามารถกำหนดความถี่ของลำโพงชุดที่เหลือได้อย่างแม่นยำ  

  
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 โปรแกรมออกแบบตู้ Bass Box Pro6

 ...ใช้ในการคำนวณหาปรืมาตรตู้เหมือนกับ Winisd แต่จะมีลูกเล่นที่มากกว่า
ทางเรานำมาใช้ออกแบบคู่กันทั้งสองโปรแกรม เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของค่าที่ได้จากทั้งสองโปรแกรม

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 PHASE CHECKER

...ใช้เพื่อตรวจสอบสัญญาณเสียงที่ออกมาจากลำโพงให้มีความถูกต้อง
เหมือนกันทุกๆตัว เพื่อป้องกันปัญหาลำโพงดังเบาไม่เท่ากัน

 

----------------------------------------------------------------------------- 

โปรแกรม TRUE RTA

...ใช้ในการวิเคราะห์ความถี่และแรงดันสัญญาณของตัวอุปกรณ์
เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจูนเสียงต่อไป

 

  Copyright 2005-2010 5.1carstudio All rights reserved.
view