Honda City เข้ามาอัพเกรดระบบจากเดิมที่เคยทำมาแล้วส่วนหนึ่ง
  • 9 November 2017 at 06:40
  • 174
  • 0


โดยอัพเกรดลำโพงคู่หน้าเป็นของ Hertz MLK พร้อมกับเพิ่ม Processor Hertz H8 เพื่อแปลงสัญญาณจากวิทยุเดิมไปสู่แอมป์คุณภาพสูงอย่าง Arc Xdi 1100.5 และยังเพิ่มซับ 10" Imagedynamic อีกหนึ่งข้างโดยทำการตีตู้ข้างแบบเข้ารูปเพื่อให้ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยภายในห้องสัมภาระท้าย โดยสายลำโพงได้เลือกใช้เป็นของ Monster คู่กับสายสัญญาณ Focal และสายไฟ Emblaze ขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ให้ความไว้วางใจ