370Z < Alpine W502 + DLS RS6A >
  • 9 พฤศจิกายน 2017 at 06:43
  • 25
  • 0

 

370Z P_Sanchai เข้ามาอัพเกรดกระบบเครื่องเสียงครับ

- เฮดยูนิท Alpine W502E
- ลำโพงหน้า DLS RS6A
- สายลำโพง Dynacom
- สายไฟ Street wires
- สายเชื่อมต่อ I-Pod

--------------------------------------------------------------------

...เดินไฟเมนจากแบตเข้าฟร้อนท์ใหม่หนึ่งชุดครับ
เพื่อช่วยเรื่องกำลังไฟครับ ยิ่งเป็นระบบที่ใช้กำลังขับจากตัวฟร้อนท์
เรื่องไฟยิ่งจำเป็นครับ เดินไฟ เดินกราวน์ดีดีช่วยเรื่องเสียงได้มากทีเดียวครับ

--------------------------------------------------------------------

...แดมป์ก้อเช่นกันครับ เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรใส่ใจ
เรื่องเล็๋กๆน้อยๆรวมกันหลายๆอย่าง ถ้าเราสนใจกับสิ่งเหล่านั้นและทำมัน
มันก้อสามารถส่งผลดีต่อภาพรวมของเสียงได้ครับ
กลับกันถ้าเรื่องเล็กน้อยๆหลายๆอย่าง เราไม่สนใจรวมๆกัน
มันก้อสามารถส่งผลตรงกันข้ามกับภาพรวมของเสียงได้เช่นกันครับ