Benz Class ลำโพงเก่าเริ่มเสียตามอายุการใช้งาน จับ Focal ลงแทนของเดิมได้น้าครับ
  • 22 October 2020 at 18:22
  • 167
  • 0

Benz Class ลำโพงเก่าเริ่มเสียตามอายุการใช้งาน จับ Focal ลงแทนของเดิมได้น้าครับ 

.

ขอขอบพระคุณคุณพี่มากน้าครับที่ให้ความไว้วางใจ

.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

.

 5.1carstudio

.

 : 086-666-6468 /084-084-6468 <เติ้ล>

.

 https://www.51carstudio.com/th

.

 : 086-351-6468 < admin ออย>

.

 Official line <admin ออย>

 

https://bit.ly/2wk7Pa4