V70 XC 2Din + Damp พื้น
  • 9 November 2017
  • 1,127
  • 0
คันนี้เจ้าของต้องการใส่ 2Din โดยที่ยังต้องการให้ปุ่มโทรศัพท์ของวิทยุเดิมยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม เคสนี้จึงไม่สามารถเปลี่ยน...
อ่านต่อ